به گزارش افکارنیوز،

نشست جهانی زنان مسلمان با عنوان «زنان مسلمان: لطیف همچون حریر، محکم همچون آهن» در تاریخ 25-23 سپتامبر در مالزی (کوآلالامپور) برگزار شد.

در نشست بلندپایه جهانی زنان مسلمان، بیش از هزار نفر از کشورهای مختلف شرکت داشته و این نشست با همکاری دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، وزرات خارجه مالزی، وزارت خانواده مالزی، نهاد توسعه اسلامی مالزی و برخی نهادهای دیگر برگزار شد.

محورهای مورد بحث در این نشست جهانی به ترتیب ذیل اعلام شد:

1.    زنان و تجارت؛

2.    زنان و ایجاد صلح؛

3.    زنان مسلمان جوان: قدرت آینده‌ساز؛

4.    رهبران جوان زن؛

5.    توانمندسازی زنان و آموزش؛

6.    نقش زنان در ایجاد صلح و تحقق بشریت مشترک؛

7.    زنان و اداره مساجد: معضلات و راهکارها؛

8.    زنان مسلمان مدرن.

در سند پایانی این اجلاس نیز به نکات ذیل اشاره شده است:

1. با توجه به تحولات جدید از جمله افزایش شهرنشینی و ارتباطات، توسعه و رشد آموزشی در پرتو اصول اسلامی، زنان مسلمان باید در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، مشارکت مؤثر و فعال داشته باشند. 

2. نه برابری «equality» بلکه تعادل یا توازن « parity» میان زنان و مردان از نظر جسمی و بیولوژیکی لازم است که باید مبتنی بر استحقاق و شایستگی باشد و برای تحقق این مهم، تشکیل شورایی متشکل از زنان اندیشمند اسلامی پیشنهاد شده است تا با استناد به موازین اسلامی و اهتمام بر مطالبات و خواست زنان « woman’s point of view »، به بررسی مشکلات و ارائه راهکار بپردازد.

3. از نظر تاریخی، زنان از مسائلی همچون فقر، خشونت جنسی، تجاوز و بردگی رنج برده‌اند و اکنون تلاش جدی برای رفع معضلات مذکور لازم است. همچنین بر آگاهی افراد از جمله زنان به حقوق خود تأکید شده تا در نتیجه آن شاهد توازن و پایداری قدرت در جوامع باشیم.

4. تحول قانونی در کشورهای اسلامی متناسب با تحولات جدید در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز مبتنی بر موازین اسلامی درخواست شده است؛ به نحوی که در نتیجه آن، شاهد بهبود وضعیت و توان افزایی زنان مسلمان باشیم. مهم‌ترین معضل در رابطه با زنان مسلمان جوان، فقدان الگوی پیشگام قلمداد شده و اینکه معرفی الگوهای جدید در جهان اسلام ضروری است.تأکید بر آموزش زنان و دختران به عنوان یک نیاز فوری جهت ساختن آینده‌ای بهتر مورد تأکید است.

5. فقدان یکپارچگی میان زنان و مردان در جوامع اسلامی به عنوان مهم‌ترین معضل یاد شده است؛ چراکه رفع مشکلات و معضلات زنان بدون مشارکت فعال و مؤثر مردان و زنان در کنار هم بر پایه «عدالت» (justice) و «انصاف» (equity) محقق نخواهد شد. 

همچنین در این اعلامیه، نشست جهانی بعدی زنان سال آینده و در کشور ترکیه اعلام شده است.

به گزارش مهرخانه، نکته قابل تأمل در رابطه با این نشست جهانی، تأکید بر موازین و اصول اسلامی به عنوان مبنای حمایت از زنان و دختران مسلمان است که باید در قوانین و رویه مورد توجه قرار گیرد. همچنین تصریح به اصطلاحاتی همچون توازن « parity » و عدالت « equity» و انصاف در مقابل مفهوم برابری و تساوری « equality » میان زنان و مردان، به عنوان راهبردی کلیدی قابل توجه است؛ خصوصاً با توجه به اهتمامی که طی سال‌های اخیر از سوی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کاربرد واژگان مذکور از جمله «عدالت جنسیتی» وجود دارد. نکته بسیار مهم دیگر، توجه به خواست و مطالبات زنان مسلمان « woman’s point of view » است که باید در کلیه سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این، بحث و برررسی حول محورهایی مانند زنان و اداره مساجد: معضلات و راهکارها، بسیار امیدوارکننده است تا توان‌افزایی زنان مسلمان با استفاده از ظرفیت‌های خاص جوامع اسلامی، در جنبه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تحقق یاید.

و البته سؤال مهم، آن است که آیا نمایندگانی رسمی یا غیررسمی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در این نشست جهانی زنان حضور و در جریان تصویب اعلامیه پایانی آن، نقشی داشته‌اند؟ و راهبرد ما برای استفاده از چنین ظرفیت‌های مهمی در تعامل و هم‌افزایی با دولت‌های اسلامی چیست؟