به گزارش افکارنیوز،

حجةالاسلام مهدی ابراهیمی در نشست خبری جشنواره بیست و یکم قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی اظهار داشت: جامعه پزشکی بیشتر از هر جامعه دیگر به مفاهیم قرآنی نیاز دارد زیرا با سلامت مردم سر و کار دارد و باید با نهادینه کردن نسخه‌های شفا بخش قرآنی برای سلامت مردم اقدام کنند.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه عنوان کرد: همچنین باید به شدت از برخی چیزها پرهیز کنیم مثلاً امروز یکی از آفت‌های برخی‌ها ورود به بحث‌های درمانی از قرآن است ولی قرآن بیش از درمان جسمی مردم، توصیه به بهره گیری از پزشکان کرده است، زیرا پزشک تجلی خداوند است و باید پرهیز از مواردی کرد که به قرآن آسیب می‌زند.

حجةالاسلام ابراهیمی عنوان کرد: بنابران قرآن نیامده جای پزشکان را بگیرد بلکه آمده فرهنگ قرآنی را حاکم کند تا خدا را فراموش نکنیم، به خاطر همین خداوند به چیزهای مختلفی قسم یاد می‌کند، ولی در این راستا جای تحقیقات قرآنی در مباحث سبک زندگی بسیار خالی است.

وی با تأکید بر اینکه باید همواره پیام‌های اخلاقی و معنوی قرآنی را سرلوحه امور خود قرار دهیم، خاطرنشان کرد: به نظرم جا دارد دانشگاه‌های علوم پزشکی با قرآن انس و الفت بیشتری پیدا کنند. یکی از نگرانی‌ها این است که فعالیت‌های قرآنی صرفا در حد مسائل ظاهری ثابت بماند و ما حرکتی در راستای تدبر و فهم قرآن نداشته باشیم. افرادی که در درون خودشان قرآن را باور نمی‌کنند و آن را وسیله تجارت خود قرار می‌دهند قطعاً این کتاب آسمانی برای آنها هدایت‌گر نخواهد بود و هدایتگری صرفاً برای نفس‌های پاکیزه است و باید از همه ابزارها برای تعمق و تدبر در قرآن کریم استفاده کنیم.