به گزارش افکارنیوز،

 ملک تاج خانم، نوه عباس میرزا ولیعهد با اراده قاجار، و دختر فیروز میرزا نصرت الدوله بود. او در سال ۱۲۳۳ هجری شمسی متولد شد و در ۱۳ آبان ۱۳۱۱ از دنیا رفت.

ملک تاج فیروز ملقب به نجم‌السلطنه از زنان نیکوکار ایرانی در زمان خود بوده است. او مادر دکتر محمد مصدق، نخست وزیر معروف ایران می باشد.

اولین بیمارستان مدرن در ایران، بیمارستان نجمیه به دستور این خانم و با نام او ساخته شد.

عبدالحسین میرزا فرمانفرما به همراه خواهرش ملک تاج نجم‌السلطنهعبدالحسین میرزا فرمانفرما به همراه خواهرش ملک تاج خانم، ملقب به نجم‌السلطنه

 

 

عکس قدیمی از ورودی بیمارستان نجمیهعکس قدیمی از ورودی بیمارستان نجمیه