به گزارش افکارنیوز،

متن کامل این توضیحات به شرح ذیل است:

با توجه به اتمام دوره مسئولیت رئیس فعلی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و به منظور انتخاب رئیس جدید این شورا و با نظر به منع قانونی برای نامزد شدن خانم کبری خزعلی به ریاست این شورا برای بیش از دو دوره متوالی، جلسه در تاریخ 27 شهریور 95 با حضور اکثریت اعضا این شورا برگزار شد.

با  عنایت به حساسیت موضوع ضمن ارسال دعوتنامه برای اعضا از طریق نمابر، حضور اعضا در جلسه مذکور نیز پیگیری شد که جلسه در تاریخ مقرر با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

بعد از طرح موضوع انتخابات، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و نماینده ایشان در شورا خواستار خارج شدن انتخابات از دستور جلسه شدند که با توجه به آئین‌نامه شورا که پذیرش پیشنهاد تغییر دستور جلسه را منوط به رأی موافق اکثریت مطلق اعضای جلسه کرده است، این پیشنهاد به رای گذاشته شد که نتوانست تعداد آرای لازم را کسب کند.

متعاقباً خانم مولاوردی پیشنهاد کردند که یکی از افراد غائب در جلسه نیز به عنوان نامزد ریاست مطرح شوند که اعضای جلسه با پیشنهاد وی موافقت کردند و خانم بروجردی نیز به عنوان نامزد ریاست مطرح شد.

پس از اخذ و شمارش آرا به ترتیب سرکار خانم آیت­‌اللهی 13 رأی، سرکار خانم راستی 12 رأی و سرکار خانم دکتر بروجردی 2 رأی کسب کردند که بر اساس آئین‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، دو نفر از افرادی که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، برای صدور حکم ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شوند. بنابراین دقیقاً روال قانونی در برگزاری انتخابات رعایت شده و هیچ‌گونه خدشه‌ای به این انتخابات وارد نیست.

همچنین در خصوص برخی مطالب عنوان شده مبنی بر عدم دعوت چند تن از اعضای جلسه، گفتنی است نامه معرفی افراد مذکور به شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به تازگی صادر شده و روند اداری عضویت این افراد در حال طی شدن است.

ضمناً تمامی اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده دارای رای برابر بوده و تفاوتی در آرای آنها وجود ندارد.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن سپاس از همه رسانه‌ها که با احساس مسئولیت نسبت به موضوع مهم زنان و خانواده به فعالیت خبری مشغول هستند، بر لزوم رعایت اخلاق رسانه‌ای و پرهیز از انتشار اخبار غیر موثق تاکید می‌کند.