به گزارش افکارنیوز،

 این روزها استفاده از فضای مجازی فرا گیر شده است و استفاده از این فضا منجر به وجود آمدن آسیب هایی مانند آسیب های رفتاری در  بین خانواده ها شده است.


شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از تهدید ها و آسیب های فضای مجازی صحبت به میان آورد.
 
مولاوردی نوشت: "گونه های متعدد از خانوارهای ایرانی دارای ویژگی ها و اقتضائات واحد نیستند که  بتوان آنها را مشمول یک حکم و الگوی کلی کرد. ارتباط کلامی خانواده به واسطه استفاده از فضای مجازی به 17دقیقه در روز رسیده در حالی که پیش از این دو ساعت در روز بود و این یکی از آسیب های فضای مجازی است. خانواده های ما دو فضایی شده اند و فضای مجازی ارتباط کلامی خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است. 

هرچند که فضای مجازی فرصت است، اما تهدید هم محسوب می شود. شکاف بین نسلی و درون نسلی را شاهد هستیم که نگرانی ایجاد کرده است. این شکاف بر انتخاب گروههای مرجع توسط  جوانان تاثیر می گذارد، لذا در اجرایی کردن سیاستهای کلی خانواده این شکافها باید مدنظر قرار گیرد. هر چند در سیاست های کلی خانواده موضوع  مشاوره مطرح شده است اما با توجه به اهمیت نهادینه شدن مهارت های رفتاری در  کودکان و جوانان که آموزش و پرورش و  آموزش عالی نقش جدی در آن دارند ضرورت دارد در متون رسمی و آموزش های رسمی و همینطور در برنامه های  صداوسیما و  رسانه ها به این مهم پرداخته شود.

دولت در عملکرد سه ساله خود به دنبال اجرایی شدن سیاست های خانواده پایدار است.  دولت دراین مدت سه سال فعالیت خود با رویکرد  اعتدال تلاش کرد بسیاری ازسیاست ها را در سند  برنامه ششم توسعه جاری و ساری کند که امیدواریم در پنج سال آینده شاهد تحقق این آرمان باشیم. 

یک جامعه با مشارکت همه جانبه  زنان و  مردان، تضمین برخورداری همه جانبه  زنان و مردان از امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و تشریک مساعی آنان برای تحقق خانواده سالم، پایدار و بالنده به تعادل می رسد.

دولت دراین مدت تلاش کرده زمینه های لازم را برای ایفای نقش های چندگانه زنان فراهم کرده و مقدمات و پایه های توازن بین  کار و  زندگی زنان شاغل را بوجود آورد. سیاست های دوستدار خانواده و  کودک در دستور کار دولت است و تفاهم نامه هایی که در این سه سال منعقد شده مصداق توجه به این موضوع است. اکنون تدوین بسته جامع حمایتی از زنان شاغل، سند حمایت اجتماعی زنان و سند توان افزایی زنان در برابر آسیب های اجتماعی در کانون توجه معاونت قرار دارد.

جلوگیری از  کودک آزاری، کار و  ازدواج اجباری و کاهش آسیب های اجتماعی  طلاق و  اعتیاد هم در اجرای سیاستهای کلی خانواده باید مورد نظر قرار گیرد و بی تردید  بهزیستی در این زمینه نقش برجسته تری دارد."