به گزارش افکارنیوز،

احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات سالمندی با بیان اینکه سالمندی به عنوان دستاورد موفقیت نظام بهداشتی - درمانی و اجتماعی کشور به حساب می آیند، اظهار داشت: سالمندی در قرن 20 به عنوان یک موفقیت در کشورها محسوب می شد، اما در صورتی که برنامه ریزی صحیح درباره ی این موضوع وجود نداشته باشد، به قطع و یقین به یکی از چالش های اساسی در قرن 21 تبدیل می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه بیش از 80 درصد سالمندان در کشورهای در حال توسعه حضور دارند، بنابراین باید با برنامه ریزی مناسب از به وجود آمدن چالش جدید جلوگیری کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ادامه داد: براساس آخرین آمار غیر رسمی سال 90، 8.3 درصد از جمعیت کشور یعنی بالغ بر 6میلیون و 155 هزار نفر سالمند بودند.

دلبری افزود: نرخ رشد جمعیت از سال 65 تا 90 در ایران با رشد 1.7 درصدی مواجه بود که جمعیت سالمندان در همین بازه زمانی به 4 برابر افزایش پیدا کرد.

وی در  ادامه درباره ی تعداد حضور سالمندان به تفکیک زن و مرد در کشور، بیان کرد: در نظر سنجی که از سال 55 تا 85 انجام شد، نسبت سالمندان 110 مرد به 100 زن برآورد شد که این آمار در سال 90، برابر و به نحوی سالمندی مردانه شد.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی تصریح کرد: اما با روند موجود یعنی تغییر الگوهای باروری، سالم تر بودن سبک زندگی پیش بینی می شود سالمندی زنانه شود.

دلبری با بیان اینکه 30 درصد از سالمندان در کشور تنها زندگی می کنند، ادامه داد: 22 درصد از این افراد به تفکیک مناطق شهری و روستایی شاغل هستند.

وی در ادامه گفت: 37 درصد در مناطق روستایی و 15.5 درصد از سالمندان در مناطق شهری دارای شغل هستند که از این میزان تهرانی ها کمترین سهم را دارند.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی مطرح کرد: 271 مرکز و سرای سالمندان در کشور  وجود دارد که که 14 هزار و 850 سالمند در این مراکز نگهداری می شوند.

دلبری اظهار داشت: متاسفانه 20 درصد از این افراد مجهول الهویه هستند و خانواده آن ها رها کرده تا با دستور دستگاه های اجرایی هزینه های مربوط به نگهداریشان توسط بهزیستی پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه نباید دلخوش به افزایش امید به زندگی سالمندان در کشور باشیم، مطرح کرد: مهم این است که تا چه اندازه بتوانیم زندگی این افراد را متحول کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی با بیان اینکه این میزان سن در مردان 76 و در زنان 80 سال تعیین شده است، مطرح کرد: پس از تبعیض نژادی نبعیض جنسیتی از موضوعات مهم برشمرده می شود که باید سیاستگذاری های لازم در این حوزه انجام شود.

دلبری در ادامه با بیان اینکه بیمه مشکل اصلی سالمندان در کشور است، ادامه داد: نداشتن بیمه و امنیت مالی سالمندان از مهم ترین مواردی هستند که سالمندان را با مشکل مواجه کرده است.

وی مطرح کرد: ماهانه مبلغ 500 تا 600 هزار تومان به سالمندانی که در مراکز سرای سالمندان و البته تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند اعطا می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی درباره ی جایگاه سالمندان و رسیدگی به امور این افراد در برنامه ششم توسعه گفت: جای خالی سالمندان در برنامه ششم وجود دارد اما مشکلات موجود در این حوزه بیش از این موضوعات است که امیدواریم با اجماع رسیدن وزرات بهداشت و سازمان بهزیستی برای تدوین سند ملی سالمندان مشکلات تا حدودی کاهش پیدا کنند.