به گزارش افکارنیوز،

مجتبی عبداللهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهراندر رابطه با مراکز بهاران اظهار داشت: در حال حاضر حدود 27 الی 28 مرکز بهاران در شهر تهران فعال است، اما این تعداد باید به 40 الی 44 مرکز افزایش  پیدا کند.

وی افزود: تقریباً در هر منطقه از شهر تهران باید 2مرکز بهاران وجود داشته باشد، در حال حاضر فقط 4 الی 5 مرکز مختص زنان است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: مردان و زنان معتاد و کارتن خواب بعد از این که شناسایی و به کمپ های ترک اعتیاد معرفی می شوند در آن جا پس از گذراندن دوره های درمانی اولیه به مراکز بهاران برای تکمیل دوره های روحی و روانی منتقل می شوند.

عبداللهی تصریح کرد: مراکز بهاران موظف است تا با کمک خانواده های معتادان، دوره های 9 الی 10 ماهه را برای بازگشت مجدد این افراد به چرخه جامعه و زندگی برگزار کند که در این راستا همه سازمان های مربوطه از جمله سازمان بهزیستی تاکنون همکاری مناسبی را با شهرداری داشته است.