به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا اسدی با اشاره به شرایط نامناسب معابر و امکان عمومی در شهر تهران برای تردد سالمندان،معلولان و کودکان، افزود: بارها در این خصوص جلساتی با شهرداران مناطق برگزارشده است اما نتیجه ای در بر نداشته است.

وی با اشاره به اینکه به زودی کمیته ای برای بررسی روند مناسب سازی معابر از سوی شهرداری و بهزیستی استان تشکیل خواهد شد، گفت: در این زمینه کارگروهی راه اندازی می شود و شرایط را رصد خواهد کرد.

 وی ادامه داد: در برخی از خیابان های شهر تهران به حدی شرایط برای تردد معلولان و سالمندان مشکل ساز است که در برخی از مواقع این افراد صدمه های جدی می بینند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران تصریح کرد: بهزیستی به هیچ عنوان وظیفه کار اجرایی را در بحث مناسب سازی ندارد و تنها قوانین و ضوابط را به شهرداری ارجاع می دهد.

اسدی در ادامه با اشاره به اینکه نمی توان به بحث مناسب سازی معابر در شهر تهران نمره خوبی داد، گفت: انتظار ما از اعضای شورای شهر تهران بسیار بیشتر است چرا که آنها می توانند با تصویب مصوبات شرایط بهتری را برای جامعه هدف بهزیستی فراهم کنند.