به گزارش افکارنیوز،

جواد کاظم نسب عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان محیط زیست هیچ گونه گزارشی به مجلس شورای اسلامی در خصوص شرکت های نیشکر، که با سوزاندن مزارع و آلوده سازی محیط به عنوان صنایع آلاینده همچنان در حال فعالیت هستند، به مجلس ارائه نداده است.

وی با بیان اینکه گویا برخورد با متخلفان در حوزه محیط زیست، سلیقه ای انجام می شود، تصریح کرد: اگر کشاورز، مرغدار و ... تصمیم به گسترش و انجام فعالیتی وسیع تر داشته باشد باید از هفت خان رستم سازمان محیط زیست عبور کند، اما این سازمان در مقابل کارخانه نیشکر که برای برداشت محصول، مزارع را آتش می زند و دود ناشی از آن، ذرات آلاینده را به خانه های مردم می برد، سکوت کرده تا جایی که این مراکز در حال ادامه فعالیت هستند.

کاظم نسب ادامه داد: بحران های حوزه محیط زیست به دلیل ضعف مدیریتی و عدم تدوین برنامه های تاثیر گذار، به قوت خود باقی مانده است، در حالیکه در تمامی دنیا، سازمان محیط زیست قدرت اول جهان محسوب شده و با اجرای طرح های عملیاتی، مشکلات را از ریشه می خشکانند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی در حال پیگیری و ریشه یابی معضلات زیست محیطی و تعیین جایگاه محیط زیست برای اجرای برنامه های عملیاتی در سال 95 هستند.