به گزارش افکارنیوز،

فشرکت هواپیمایی 'تای ایر' تایلند روز شنبه از راه اندازی خط پروازی جدیدش بین بانکوک و تهران از دهم مهر ماه خبر داد.

 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)
 
فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام (+عکس)