به گزارش افکارنیوز،

نواب حسینی منش با اشاره به تفاهم نامه با سازمان تاکسیرانی برای تسریع معاینه فنی تاکسی ها گفت :همیشه در مراکز معاینه فنی یک خط ویژه به معاینه فنی تاکسی اختصاص داشت که این موضوع برای شهروندان سوال برانگیز بود اما حالا در مرکز شکوفه وچمران دو خط ویژه به تاکسی ها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اگر اطلاع رسانی بیشتری به تاکسیرانان در این باره  صورت بگیرد ،این مراکز افزایش خواهند یافت، گفت: میزان مراجعات باید به حدی باشد که این خطوط هرگز خالی نماند، بنابراین اگر میزان مراجعات تاکسیرانان به حد قابل قبولی برسد ،ممکن است خط ویژه دیگری در مراکز معاینه فنی به رانان اختصاص یابد .

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در ارتباط با استقبال مردم از مراکز معاینه فنی گفت :میزان مراجعات از مراکز معابنه فنی اصلا کاهش پیدا کرده نکرده است و فقط تب اولیه مراجعان صبح آرامتر شده است.

حسینی منش با تاکید بر اینکه میزان مراجعات در مراکز شرقی و جنوبی افزایش یافته است ،گفت :مرکز الغدیر و دماوند در شرق روزانه ٢٠٠ یا ٣٠٠ مراجعه داشتند اما این میزان حالا به ٧٠٠ مراجعه در روز ارتقا پیدا کرده که از این حیث با مراکز شمالی برابر می کند.به گفته مدیر عامل ستاد مهاینه فنی، این افزایش روند در مناطق جنوبی نیز صادق است.