به گزارش افکارنیوز،
 رضوانی، رییس پلیس اینترپل ناجا در گفتگو با بخش خبری 20:30 در خصوص خروج نام خاوری از لیست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل، اظهار داشت :خروج نام خاوری از لیست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل به معنای منع تعقیب او نیست. 
 
وی ادامه داد :بعد از شناسایی محل اقامت خاوری در کانادا به دست پلیس اینترپل، سازمان اینترپل اعلان مربوط به این شخص را از پورتال عمومی خود حذف کرده است. 
 
رئیس پلیس اینترپل ناجا تاکید کرد :ما همچنان خواستار بازداشت و استرداد خاوری به کشور هستیم.