به گزارش افکارنیوز،

حملات تروریستی فرانسه، شیوع ویروس زیکا، ناامنی‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های تروریستی در ترکیه و ... باعث شد در یک سال گذشته برخی مناطق تورستی بخش اعظم مشتریان خود را از دست بدهند.

دولت کانادا، سازمان بررسی خدمات بهداشت جهانی HealthGrove و شرکت تحقیقاتی Graphiq یک مطالعه مشترک انجام دادند تا بر این اساس خطرناک‌ترین کشورهای جهان در سال 2016 میلادی را برای مسافرت مشخص کنند.

در این بررسی معیارهای مختلف در نظر گرفته شد و از خدمات بهداشتی گرفته تا امنیت اجتماعی، کیفیت غذا، کیفیت اقامت جهانگردان، میزان شیوع بیماری‌های مختلف و ... به دقت بررسی شد تا مشخص شود خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای مسافرت کدامند.

این بررسی یک راهکار جامع به همه مردم جهان داد تا بدانند چه مقصدی را برای مسافرت‌های خود انتخاب کنند. به عنوان مثال امتیازی فرانسه برای سفر کردن 116.2 اعلام شد و در مقابل هندوراس امتیاز 120.4 را به دست آورد. توجه داشته باشید در این لیست بالا رفتن امتیاز به معنی خطرناک‌تر شدن وضعیت کشور مربوطه است. فهرست خطرناک‌ترین کشورهای جهان در سال 2016 برای مسافرت به ترتیب زیر اعلام شده است.

جمهوری آفریقای مرکزی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 748.2

چاد – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری(توصیه مشاوران داخلی) – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 718.5

مالی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک‌ بودن سفر: 648.5

سومالی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 635.2

سودان جنوبی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 584.4

نیجر – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری (توصیه مشاوران داخلی) – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 550.9

بروندی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 471.9

افغانستان – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 315.8

سوریه – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 182.7

یمن – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 150.6