به گزارش افکارنیوز،

 ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری صبح امروز گفت: در سال 93 بار مراجعه کلی در خدمات سرپایی 10.3 بوده و این یعنی هر ایرانی متوسط 10.3 بار به پزشک، دندانپزشک و .... مراجعه کرده است.

وی ادامه داد: در سال 94 تعداد بار مراجعه به 9.2 کاهش یافت که 2.3 مربوط به پزشک عمومی و خانواده، 2.2 بار مربوط به پزشک متخصص، ماما 6 صدم درصد و داروخانه 3.17 است.

حریرچی با اشاره به اینکه بار مراجعه سرپایی در ایران نسبت به کشورهای مشابه به طرز معناداری بیشتر است ولی در بار مراجعه بستری نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر و نسبت به کشورهای مشابه برابر و کمی کمتر است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در هیچ نظام ایده‌الی تقاضای القایی صفر نیست و یکی از علل آن پزشکی تدافعی است.

وی اظهار داشت: همچنین خدمات بستری در سال 94 نسبت به 93 در حدود 4 درصد افزایش یافته است.

حریرچی با بیان اینکه تقاضای القایی پدیده مذموم بوده و باید به حداقل برسد، اضافه کرد: این مسئله در نظام های فیفول سرویس شیوع قابل توجهی دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: یکی از اتهامات به طرح تحول افزایش تقاضای القایی است در حالی که نه تنها اینچنین نیست بلکه در کاهش و کنترل تقاضای القایی این طرح موفق بوده است.