به گزارش افکارنیوز،

بابک نگاهداری در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه برای تدوین برنامه ۵ ساله سوم گفت: مشارکت در تدوین برنامه سوم یک اصل راهبردی است نه ابزار عملکردی و در همین راستا رسانه ها را مغز مشاور و چشم ناظر می بینم و خواهشم این است که رسانه ها نیز در این مسیر به ما کمک کنند.

بابک نگاهداری افزود: باتوجه به این که وظیفه رسانه نظارت بر حسن اجرای برنامه است، در صورتی که مشارکت در عرصه تصمیم سازی شکل بگیرد این امر به نحو خوبی محقق می شود.

وی افزود: علاوه بر مسارکت اصحاب رسانه، مشارکت در دانشگاه ها را دنبال می کنیم همچنین با شورایاری ها در جلسات ماهانه مسائل را بررسی می کنیم و معضلات محلی در قالب این جلسات بررسی می شود.

نگاهداری ادامه داد: نشست تخصصی با صاحبنظران و کارشناسان اعم از هنرمندان، جامعه شناسان، اقتصادیون و ... از دیگر برنامه های ماست.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: در راستای ارتباط موثر با رسانه ها و مردم به عنوان چشم ناظر عملکردها مقرر شده است صورت جلسات، جلسات مرکز مطالعات، در پایگاه اطلاع رسانی به طور کامل و جامع منعکس شود تا امکان مشارکت حداکثری مردم و رسانه ها را از این طریق فراهم کنیم.

وی افزود: علاوه بر مشارکت برون سازمانی به دنبال مشارکت درون سازمانی هم هستیم. تدوین برنامه با مشارکت حداکثری شهرداران و پرسنل شهرداری تهران انجام می شود زیرا اگر این افراد که اجرای برنامه ها را بر عهده دارند در تصمیم سازی مشارکت کنند اجرای برنامه ها به نحو بهتری انجام می شود.

نگاهداری خاطرنشان کرد: تعامل بین دستگاه ها یکی از موضوعات جدی ما است و هم اکنون نیز نشست هایی به شکل جدی شروع شده است.

وی با انتقاد از سیاست زدگی در فضای عمومی کشور گفت: مهمترین مانع عملکرد مدیران در پیشبرد برنامه ها سیاست زدگی است. معتقدم مدیریت دانش بنیان باید جایگزین زد و بند و لابی های سیاسی شود و اگر این طور شود برنامه های بهتری تدوین می شود که موثرتر هم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فضای کسب قدرت با اداره قدرت متفاوت است و اداره کشور باید دست افراد دولتمرد باشد نه رجال سیاسی چون دولتمردان بیشتر منافع ملی را در نظر می گیرند ولی رجال سیاسی منافع حزبی را لذا تمام تلاشم این است که ما از فضای سیاسی دور باشیم و با در نظر گرفتن منافع شهرمان تصمیم بگیریم.