به گزارش افکارنیوز،

کوچکترین هیات عزاداری حسینی دنیا + عکس
ین هیات عزاداری حسینی با ۴ نفره در مسجد غریب شیعیان در رینو کو در نوادای آمریکا سوگواری کردند.