به گزارش مهر، امتیاز واگذاری شماره تلفنهای ثابت رند در سه نوع طلایی، نقرهای و سفارشی شرکت مخابرات استان تهران از طریق مزایده عمومی بفروش میرسد.

محمدرضا بیدخام - دبیر کمیته واگذاری امتیاز شماره‌های رند تلفن ثابت مخابرات استان تهران در این باره گفت: مزایده واگذاری امتیاز شماره تلفن‌های ثابت رند(طلایی، نقره‌ای و سفارشی) در سه گروه و براساس آیین‌نامه مصوب مجمع شرکت مخابرات ایران و با اعلام از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی در سه نشریه کثیرالانتشار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه آخرین مهلت خرید اسناد این مزایده برای داوطلبان اول آبان ماه خواهد بود، افزود: در فاز اول امتیاز ۷۰ هزار شماره رند تلفن ثابت در سه گروه واگذار می‌شود که امتیاز شماره تلفن‌های شرکت داده شده در این مزایده در تمامی مراکز مخابرات استان تهران اعم از پرظرفیت و کم ظرفیت خواهد بود.

داوطلبان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان تهران به نشانی WWW.TCT.IR مراجعه کنند.