خراسان: شنيده شده تعدادي از مسئولان و خبرنگاران يکي از رسانه هاي مشهور کشور اخيرا تصميم به احداث يک گاوداري مدرن در اطراف تهران گرفته اند. به همين منظور آنها با ثبت يک تعاوني در مرحله اول، اکنون به دنبال در اختيار گرفتن زمين و اخذ تسهيلات براي شروع اين کار هستند.