خراسان :در حالي که بر اساس قانون تقسيمات کشوري، براي تصويب ايجاد منطقه اي به عنوان شهر، بايد حداقل ۱۰ هزار نفر جمعيت در آن سکونت داشته باشند، استاندار يکي از استان هاي جنوبي کشور با ابلاغ نامه اي به مسئولان محلي يکي از کوچکترين مناطق تحت مسئوليت خود، اعلام کرده که از اين پس اين بخش به عنوان شهر شناخته شده و قرار است جمعيت آن به ۶ هزار نفر در افق ۱۴۰۰ برسد!