خراسان: آيا نوشيدن آب سرد مفيد است يا مضر؟ آيا هنگام نوشيدن آب توجه به دماي آن ضروري است يا نه؟

در پاسخ به این دو پرسش باید گفت که دمای آب در انجام فعل و انفعالات بدن موثر است. به گزارش «MSN» نوشیدن آب سرد مفید نیست زیرا رگ های خونی اطراف معده را جمع می کند و باعثکند شدن عمل جذب می شود. اما موضوعی که محققان پزشکی درباره آن اختلاف نظر دارند، این است که هنگام ورزش باید آب سرد نوشید یا آب ولرم؟

برخي پزشکان مي گويند مصرف آب با دماي اتاق بهتر از مصرف آب سرد است، زيرا بدن هنگام نوشيدن آب سرد بايد مقداري انرژي خود را صرف گرم کردن آب و رساندن آن به دماي بدن کند. در حالي که عده اي مي گويند پس از ورزش فرد بايد آب سرد بنوشد تا بدن خنک شود. پرواضح است که بيشتر مردم دوست دارند آب سرد بنوشند زيرا آب سرد هم طعم بهتري دارد و هم گواراتر است اما مشکل اين است که با نوشيدن آب سرد، چربي مواد غذايي مصرف شده منجمد مي شود و هضم و دفع چربي هاي زايد مشکل تر خواهد شد. اگر به جاي آب يا نوشيدني سرد، آب يا نوشيدني هاي ولرم مصرف کنيد، چربي ها در بدن به شکل مايع مي ماند و هضم غذا آسان تر مي شود و در نتيجه خطر گرفتگي رگ هاي خوني کاهش مي يابد. اگر قصد داريد دماي بدن فرد تب دار يا آفتاب زده را کاهش دهيد، بهتر است به او آب ولرم بدهيد و يا او را در آب ولرم فرو ببريد. آب سرد باعث ايجاد لرز و افزايش دماي فرد تب دار مي شود.