در طی سالهای اخیر و در جنگ عراق و افغانستان،نیروهای طالبان و مبارزان عراقی از بمب های کنار جاده ای ارزان قیمتی برای مقابله با تانکهای گران قیمت آمریکایی بهره می برند.عکس های زیر نشان دهنده موفقیت این بمب های ارزان قیمت دربرابر تانکهای ۶ میلیون دلاری آبرامز است.