به گزارش فارس، زنی میانسال با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست طلاق خود را به قاضی شعبه ۲۴۰ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

* ۳۰ سال است که شوهرم را تحمل کردم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زن در برابر قاضی با بیان اینکه ۳۰ سال است که شوهرم را تحمل کردم، اظهار داشت: رفتار‌های شوهرم پرخاشگرانه است؛ او سر هر مسئله کوچکی از کار‌های من ایراد گرفته و می‌خواهد که حرفش را به کرسی بنشاند.

وی با بیان اینکه طی ۳۰ سال شوهرم یک بار هم به خواسته من اهمیت نداده است، افزود: شوهرم همیشه کار‌های خلاف میل من انجام داده و فکر می‌کرد که من تنها باید به نظافت خانه برسم و هیچ‌گونه تفریحی نداشته بشم.

* تفریح من شستن ظرف‌های مهمانی بود
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زن بار دیگر با بیان اینکه هر زمانی که در خانه مهمانی داشتیم، شوهرم در مقابل مهمانان مدعی بود که تفریح من باید ظرف شستن باشد، عنوان کرد: نمی‌توانم دیگر در کنار شوهرم به زندگی ادامه دهم چرا که او همسر نمی‌خواهد بلکه فردی برای نظافت و پرستاری از خود می‌خواهد.

وی با اشاره به اینکه از زندگی با شوهرم خسته شدم، اظهار داشت: شوهرم مانند مردان قدیم تنها دوست دارد که زن در چارچوب خانه باشد ولی من دیگر نمی‌توانم با این طرز تفکر کنار بیایم.

زن در ادامه بیان کرد: شوهرم حتی اجازه نمی‌هد که با دخترانم به سر خیابان برای خرید بروم و همیشه به خاطر تهیه هر وسیله‌ای که می‌خواهم، باید ساعت‌ها از او درخواست کنم.

*در خانه پوسیدم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زن در ادامه با اشاره به اینکه در خانه پوسیدم، اظهار داشت: شوهرم آنقدر مرا محدود کرده که تنها راه را طلاق می‌دانم تا از این وضع رها شوم، در حقیقت شوهرم نمی‌تواند اخلاق خود را تغییر داده و من هم دیگر تحمل او را ندارم.

قاضی این شعبه بعد از شنیدن اظهارات زن، حکمی صادر نکرده و رسیدگی به جلسه را به روزی دیگر موکول کرد.