به گزارش افکارنیوز،

 در سیصدمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران طرح یک فوریت نصب درهای بازشو محافظ سکوی مترو در ایستگاه‌های پرازدحام مورد بررسی قرار گرفت.

محسن سرخو عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره این طرح اظهار داشت: در گذشته نصب درهای بازشو محافظ سکوی مترو مورد بررسی و تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

سرخو گفت: برای تکمیل تکنولوژی استفاده از این درها باید یک خط کامل از مترو را به این موضوع اختصاص داد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: هر یک از ایستگاه‌های این خط، 3 میلیارد تومان برای نصب درها هزینه خواهد داشت.

 نهایتا اکثر اعضای شورای شهر به یک فوریت این طرح رأی مثبت دادند.