به گزارش افکارنیوز،

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: پس از گزارشی که شهردار تهران در صحن ارائه کرد حدود 40 روز طول کشید و 15 جلسه کارشناسی برگزار شد تا این گزارش آماده شد.
وی با اشاره به اینکه شهردار تهران صورت‌های تلفیقی سال 94 را ارائه نکرده است، بیان داشت: شهرداری تهران هم این صورت های تلفیقی را ندارد و ما هم نتوانستیم از شهرداری بگیریم.
دبیر با تأکید بر اینکه در موضوع سود بانک‌ها با شهردار تهران اختلاف داشتیم، خاطر نشان کرد: گزارشی که شهردار تهران ارائه داد بدون محاسبه سود تا سال 97 است. این اختلاف ما با شهرداری در محاسبه بدهکاری شهرداری به بانک‌هاست.
وی با اشاره به دیون مناطق به پیمانکاران و بیمه و مالیات اظهار داشت: بدهی مناطق شهرداری تهران در مجموع به 30 هزار و 130 نفر و بیش از 6476 میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: بیشترین بدهی با 726 میلیارد تومان متعلق به منطقه 2 شهرداری تهران است.
وی ادامه داد: معاونت‌های شهرداری تهران به 9 هزار و 389 نفر بیش از 2040 میلیارد تومان بدهکار است و بیشترین بدهی متعلق به معاونت فنی و عمرانی و بیش از 882 میلیارد تومان است.
دبیر با بیان اینکه اصل وام گرفته شده از شهرداری‌ها 9 هزار و 150 میلیارد تومان است، عنوان کرد: سود این وام‌ها معادل 2 هزار و 928 میلیارد تومان است.
به گفته دبیر بیشترین بدهی شهرداری تهران به بانک شهر و معادل 5 هزار و 200 میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: مجموع بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران بیمه مالیات سپرده انجام کار و ... در مناطق 22 گانه معادل 8 هزار و 514 میلیارد تومان و مجموع بدهی به بانک ها شامل اصل و سود جرایم معادل 11 هزار و 981 میلیارد تومان است. بر این اساس جمع بدهی شهرداری تهران برابر 20 هزار و 495 میلیارد تومان است.