به گزارش افکارنیوز،

هفتم مهر امسال زن جوانی پسر بچه 6 ساله ای را برای درمان به بیمارستان رضویه مشهد منتقل و ادعا کرد در گلوی فرزندش غذا گیر کرده است. ساعتی بعد پسر 6 ساله به نام طاها به علت شدت جراحات جانش را از دست داد. پزشک بیمارستان علت مرگ او را خونریزی مغزی تشخیص و با توجه به وجود آثار کبودی روی بدن طاها موضوع به قاضی جنایی مشهد اعلام شد. 

در ادامه  تحقیقات از پدر طاها آغاز شد که او ابتدا اعلام کرد پسرش را وقتی پیش مرد رمالی برده است، سرش با چارچوب در برخورد کرده و جان باخته است. با توجه به تناقض گویی های مرد جوان او بازداشت و تحقیقات از همسر 21 ساله او به نام مهناز آغاز شد. 

زن جوان در بازجویی ها مدعی شد 13 ماه قبل پس از طلاق از همسرم، به عقد پدر طاها درآمدم. او مرد خوبی بود و سه ماه است که از او باردارم. چون طاها را دوست داشتم او که فرزند ازدواج اول همسرم بود پیش خود نگه داشتیم. 

چند روز قبل طاها نتوانست چیزی بخورد که او را نزد مرد رمالی بردیم که هنگام بازگشت او سرش به چارچوب در خورده و به این حال درآمد، چون پول نداشتیم او را به بیمارستان نبردیم تا اینکه حالش وخیم شد. 

در ادامه با بازداشت مرد جوان، نامادری طاها مهر سکوتش را شکست و در بازجویی ها گفت: چندی قبل متوجه شدم طاها می خواهد روی صورت کودک 3 ماهه ام چنگ بکشد. عصبانی شده و از آن زمان به بعد او را کتک می زدم. در این مدت او هر کار بدی می کرد به خاطر اینکه فکر می کردم با دستور مادرش در حال اذیت من است، او را کتک می زدم. 

روز حادثه او بار دیگر اذیت کرد. دستان او را گرفتم که یکباره او برای فرار از دستم به سمت بالا پرید و سرش به طاقچه خانه خورد. در این مدت او را در خانه نگه داشتیم تا اینکه حالش بد شد و مجبور شدیم به بیمارستان منتقلش کنیم. 

در ادامه پدر طاها با قبول اتهام کودک آزاری و قتل فرزندش گفت: اگرچه من و نامادری طاها او را شکنجه می کردیم اما من مرتکب قتل شده ام و همسرم نقشی در این جنایت نداشته است. 

پس از اعترافات هر دو نفر، آنها بازداشت و صبح امروز صحنه های کودک آزاری را بازسازی کردند. همچنین پدر طاها صحنه اذیت و آزار منجر به مرگ پسرش را در حضور سید جواد حسینی بازپرس جنایی مشهد صحنه های کودک آزاری او را بازسازی کرد.