به گزارش افکارنیوز،

 علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برخی اخبار و فراخوان های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برگزاری تورهای شکار و صید اتباع داخلی و خارجی، گفت: تمامی این اخبار و فراخوان ها کذب است.

تیموری یادآور شد: که اخذ هر گونه مجوز حوزه شکار و صید و اقدام در این خصوص مستلزم صدور دستورالعمل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و کسب مجوزهای لازم از اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید است.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: طی سال های ۹۳ و ۹۴ صدور پروانه شکار چهارپا در سطح کشور ممنوع بوده و امسال نیز تا کنون هیچ گونه تصمیمی مبنی بر صدور پروانه شکار چهارپا اتخاذ نشده است.