به گزارش ایسنا، سيد جلال طباطبايي با اشاره به اعلام اسامي معرفيشدگان رشتههاي نيمه متمركز كنكور سراسري فردا دوشنبه ۲۵ مهرماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org ، افزود: اسامي حدود ۲۶ هزار داوطلب در رشتههاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز دورههاي روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي و واحد بينالملل براي انجام مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي اعلام ميشود.

معاون سازمان سنجش در پايان از اعلام نتايج نهايي رشتههاي نيمه متمركز كنكور سراسري در نيمه دوم بهمن ماه خبر داد.