به گزارش عصر ایران، موسی الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منبع و مرجعی برای ارائه آمار مشاغل ایجاد شده وجود ندارد و از تعداد احتمالی افرادی که در سال جاری بیکار شده اند هم اظهار بی اطلاعی می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به اهداف طرح بنگاههای زود بازده افزود : قرار بود با اجرای طرح بنگاه های زودبازده در طول چهار سال یعنی از سال ۸۵ تا سال ۸۹ تعداد سه میلیون و ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت کار تنها ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده، یعنی در حدود ۳۰ در صد مشاغلی که باید ایجاد می شده است! این در حالیست که همین ۹۰۰ هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسی کل کشور تعداد مشاغل ایجاد شده را ۶۰۰ هزار شغل اعلام کرده است.