به گزارش ايسنا، اگر چه مهارت بازيكنان تنيس روي ميز چين بيهمتا است، آنها به زودي شاهد رقابتهايي بين روباتهاي انساننما خواهند بود كه براي زدن سرويس، برگشت توپ و گرفتن امتياز برنامهريزي شدهاند.

هفته گذشته روبات‌های انسانی «وو» و «کونگ» در دانشگاه شجیانگ چین بازیهای خود را با یکدیگر و همتایان انسان آغاز کردند.این دو روبات ۱.۶ متری از ۵۵ کیلوگرم وزن برخوردار بوده و در حالی که لباس های سنتی چینی به تن دارند، مانند همتایان انسانی خود از بازو، پا، چشم، گوش و مو برخوردارند.

این روبات‌ها با دوربینی که در چشم آنها نصب شده به پیگیری توپ در بازی پرداخته و سپس با پیش‌بینی حرکات توپ به واکنش در برابر آن می‌پردازند.

به گفته شیانگ رونگ، رئیس آزمایشگاه روباتیک دانشگاه، در حالی که بازیکنان انسانی بر تجربه و فراست برای دنبال کردن توپ و بازگشت آن به رقیبشان تکیه دارند، رباتهای تنیس‌باز از یک سیستم پیچیده شناسایی و مکانیابی برای اجرا استفاده می‌کنند.به گفته شیانگ، دوربین‌های چشمی این روباتها در هر ثانیه به ثبت ۱۲۰ تصویر پرداخته، آنها را به پردازشگرهای روبات منتقل کرده و به ربات اجازه می‌دهد تا پس از محاسبه مکان، سرعت، زاویه، جایگاه فرود و مسیر توپ به واکنش مناسب در برابر آن بپردازد. این کار در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلی ثانیه زمان می‌برد.

البته این روبات‌ها اولین نمونه بازیکن تنیس روی میز روباتیک محسوب نشده و پیش از آنها شرکت ویتنامی «توسی» به ساخت روبات «توپیو» دست زده بود.

توپیو، روباتی با چهره ترمیناتوری از نیم‌تنه مخروطی شکل با اندازه‌ای مناسب برخوردار بود و پردازشگرها و شبکه عصبی مصنوعی آن قادر به تحلیل مسیر توپ بودند.

ساخت روبات‌های ۳۰ مفصلی «وو» و «کونگ»، چهار سال به طول انجامیده است. این برنامه جزئی از یک طرح توسعه فناوری پیشرفته وزارت علوم و فناوری چین برای برانگیزی توسعه فناوری پیشرفته در فناوری زیستی، فناوری اطلاعات و خودکارسازی است.

اين دو روبات به عنوان تمريني براي نمايش امكانات فناوريهاي روباتيك ساخته شدهاند و اين دانشمندان در ادامه قصد دارند روباتهايي را با قابليت انجام كارهاي خانهداري توليد كنند.