به گزارش مهر، بهروز جنت افزود: ۸۰ درصد از سرطانیها در سال به آمار بیماریهای قبلی اضافه میشود که قسمت کوچکی از آن مربوط به مواد غذایی است و بخش عمده آن به عوامل محیطی بر میگردد.

وی بیان داشت: تاپایان سال، بخش عمده‌ای از شبکه ملی پایش به صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی می‌شود.

جنت گفت: در شبکه ملی پایش به دنبال استفاده از توان مسئولان فنی هستیم، تا بتوانیم تمام امور فنی کارخانجات صنایع غذایی را با امضای مسئولان فنی واگذار کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای تمام مسئولان فنی یوزر نایم و پسورد انتخاب شده است، بیان داشت: شبکه ملی پایش قسمت‌های زیادی دارد و دارای بخش‌های مختلفی مثل واردات، مواد اولیه و آزمایشگاه است که گام به گام در حال تکمیل این پازل هستیم.

معاون غذای سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بیشترین آسیب وارد شده به محصولات از خط تولید تا عرضه است شکل می‌گیرد، گفت: از چند سال گذشته در کشور به دنبال اجرای طرح pms، کنترل کامل بر چرخه تولید، توزیع و فروش مواد غذایی انجام می شود.

وی افزود: از آنجائیکه سرطان‌های مولتی فاکتوریال است به صورت دقیق علت‌های بروز آن مشخص نیست.

جنت با اشاره به اولویت‌های سازمان غذا و داروی کشور گفت: اعلام میزان سم موجود در مواد غذایی، اعلام فرآورده‌های غذایی مورد نیاز، کنترل مواد غذایی به صورت نمونه‌برداری تصادفی از مواد غذایی تولید شده در کارخانه‌ها و بهره‌گیری از توان نظارتی تمام مردم جامعه، تاکید براستفاده صنعتگران در زمینه برچسب‌گذاری مواد غذایی از اولویت‌های سازمان غذا و داروی کشور به شمار می‌رود.