به گزارش فارس ، ابراهیم مهرانفر بعد از ظهر امروز در هجدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان اصفهان، با بیان اینکه وقوع جرم در سه برنامه پنج ساله مورد آسیبشناسی، آسیبزدایی و نیز بررسی جرائم مورد هدف دشمن قرار گرفت، اظهار داشت: در این مجمع مسائلی از قبیل جاسوسی، اعتیاد و امنیت اخلاقی مورد توجه و نحوه آسیبشناسی دوران خدمت سربازی انتخاب و موضوع در مجامع و شورای استانی توسط فرماندهان استانی مطرح و دو ماه یک بار ارزیابی شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان تاکید کرد: سربازان باید از محیط کار رازی باشند و این ارتباط را به خانواده منتقل کنند.
وی با بیان اینکه با بررسی صورت گرفته در ۵۴ کشور مشخص شد این قانون نظام وظیفه را دارند، تصریح کرد: خدمت سربازی در ۲۳ کشور سربازی اجباری، ۲۶ کشور اختیاری و پنج کشور خرید خدمت است که تنها شکل و شیوه خدمت سربازی در آنان متفاوت است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان به برخی ابهامات در تعریف و تبیین خود سربازی و آسیب‌های آن پرداخت و ادامه داد: مردم و خانواده‌ها تصورات متفاوتی دارند و همین اضطراب خانواده‌ها در محیط نظامی متأثر از اعتیاد، انتظارات خود سربازان و تلقی شدن اتلاف عمر برای دوری از شکست‌ها از جمله این آسیب‌ها است.
وی مشکلات اقتصادی و فروپاشی خانواده، بی‌توجهی برخی خانواده‌ها به عدم لزوم دفاعی و امنیت از کشور و نیز کاهش تقدس سربازی را از دیگر موارد آسیب‌شناسی سربازی است.
مهرانفر با اشاره به اینکه سربازی دیگر امر مقدس نیست و یا کم‌رنگ شده است، ادامه داد: برخی هنوز توهم خرید خدمت سربازی دارند که این امر آسیب و ضربه جدی به سیستم وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه اختلال در رفتار سازمانی از موارد دیگر آسیب‌ها است، بیان داشت: اگر این اشکال درست انجام نشود و سربازان وظیفه کاهش کارایی پیدا کرده و اخلال در رفتار سازمانی گسترده و عمیق می‌شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان اضافه کرد: تقویت عزت نفس، اخلاق، قانون مداری، حرفه‌آموزی و نیز خوشایندسازی محیط سربازی و رفع ناامیدی از جمله مهم‌ترین رفع این نواقص است.
وی تاکید کرد: باید سیاستی اتخاذ شود که نگرانی خانواده کم و محیط سربازی سالم‌سازی و البته از سلامت خوبی برخوردار شود.
وی بیان داشت: بیشترین مشکل در مورد سربازان پیش از ورود به خدمت این است که برخی از سربازان آلوده هستند و البته حرکتی برای جداسازی آنها انجام نمی‌شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان ادامه داد: برخی دچار مشکل و آلودگی هستند و البته وارد سیستم و سبب ناسازگاری می‌شوند.
وی مهمترین مسئله را اعتیاد و به کارگیری سربازان سابقهدار و مشکلدار دانست و گفت: بسیاری از این افراد شناسایی نشده و بیشتر این آلودگیها از محیط بیرون به سربازی آورده میشود.