به گزارش ايسنا، روابط عمومي شرکت مخابرات استان تهران اعلام كرد: با اجراي عمليات مذکور ارتباط تلفني مشترکين در مرکز مخابرات شهيد غريبي با پيش شمارههاي ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۳۹، ۲۲۶۷ الي ۲۲۶۹ در محدوده خيابانهاي شهيد شريفي منش، شهيد صابري، کوچههاي آزادگان، کريمي، همتي و در مرکز مخابرات جماران با پيش شمارههاي ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الي ۲۲۸۳، ۲۶۱۰ الي ۲۶۱۳ در محدوده خيابانهاي شهيد سباري(آجودانيه)، سوم شرقي و در مرکز مخابرات پيروزي با پيش شمارههاي ۳۳۲۵، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۳۰ الي ۳۳۳۶ در محدوده بلوارهاي نيکنام، امام علي (ع)، خيابان خضرائي، کوچه صفي آريان و در مرکز مخابرات شهيد عرب سرخي با پيش شمارههاي ۳۳۷۴ الي ۳۳۷۶، ۳۳۳۷ الي ۳۳۳۹، ۳۳۷۷ در محدوده شهرک دولت آباد، بلوار قدس، چمران، خيابانهاي دهخداي شمالي، دريابيگ، مرادي، ۱۲ متري دوم، فرهنگ، حميد فلاح نژاد، کوچه اصغر دريا بيگ و در مرکز مخابرات وليعصر(عج) با پيش شمارههاي ۷۷۵۰ الي ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الي ۷۷۶۵ در محدوده خيابانهاي شهيد برادران باباخانلو، شهيد اجاره دار، کوچه هاي هجدهم، شانزدهم حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

براساس اين گزارش با اجراي عمليات کابلبرگردان ارتباط ديتاي مشترکين در مرکز مخابرات پيام نور از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال ميشود.