به گزارش ایرنا، ' محمد ناظمي اردكاني ' افزود: صدور اين كارت براي همه مردم حدود پنج سال زمان مي برد.
وی با اشاره به اینکه کارت هوشمند ملی در احراز هویت و تصدیق شناسایی افراد از ضریب ایمنی بالایی برخوردار است، اظهار داشت: امضای دیجیتال یکی از مهمترین کاربردهای این کارت است و صاحب کارت می‌تواند اسناد الکترونیکی را در فضای دیجیتال امضا کند.
ناظمی اردکانی تصریح کرد این کارت به عنوان یک کلید ورود مناسب، برای کاربردهایی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی و سایر خدمات شهروندی با هماهنگی نهادهای ذیربط می‌تواند قابل استفاده باشد.
وي در پايان گفت: در حال حاضر نرم افزارهاي متعددي براي اجراي طرح صدور كارت هوشمند ملي سفارش داده شده است و مناقصه آن دهه فجر سال جاري برگزار مي شود.