به گزارش افکارنیوز،

 متصدی یک تعمیرگاه غیرمجاز خودرو در شرق تهران با همکاری و هماهنگی برخی رانندگان خودروهای امدادی بزرگراه‌ها و اتوبان‌های تهران، خودروهای دارای نقص فنی را به تعمیرگاه تحت مدیریت خود هدایت و با ارائه خدمات تقلبی، مبالغ زیادی از شکات دریافت می‌کرد.

از جمله شیوه‌های متقلبانه این تعمیرگاه که 96 شاکی دارد، اعلام ایرادهای ساختگی برای خودروها و اظهار به دریافت اجرت با تخفیف بوده در حالیکه خودروهای شکات، دارای کمترین ایراد بودند ولی از مالکین خودروها، هزینه‌های هنگفت و غیرواقعی دریافت می‌شده است.

پرونده تخلفات مالک این تعمیرگاه به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و تا کنون 6 فقره پرونده در شعبه هفتم هیئت صنفی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است.

بر اساس رأی شعبه هفتم تعزیرات تهران، مالک متخلف این تعمیرگاه به پرداخت کبلغ 359 میلیون و 700 هزار ریال خسارت در حق شکات و 201 میلیون و 900 هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد  اما پس از قعطیت حکم، از پرداخت جریمه نقدی استنکاف کرد و به زندان معرفی شد.

پرونده‌های دیگری در همین ارتباط در شعب تعزیرات حکومتی تهران در جریان رسیدگی است.