گروه اجتماعی- ناصر امانی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز در پاسخ به این سوال که واگذاری فروشگاه شهروند تا چه حد می تواند از بار بدهی های شهرداری تهران کم کند، اظهار کرد: این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد اما با این واگذاری بدهی خود را به بانک شهر و حتی بانک ملی و تجارت که بیشترین بدهی های شهرداری به این دو بانک است را تهاتر می کنیم.

امانی با بیان این که واگذاری نمایشگاه شهرآفتاب و فروشگاه شهروند تنها به دلیل پرداخت بدهی ها نبوده است، گفت: با این واگذاری شهرداری تهران می تواند در سال های آتی برای خود درآمد پایدار ایجاد کند.

وی ادامه داد: بانک شهر، فروشگاه شهروند را ملی می کند و ضمن افزایش شعب در تهران به توسعه شعب در شهرستان ها نیز دست می زند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که شهرداری تهران که همچنان 40 درصد از مالکیت این فروشگاه برخوردار است، اظهار کرد: لذا شهرداری تهران در سال های آتی در سود این توسعه شریک است.

امانی با تاکید بر این که شهرداری تهران دیگر امکان سرمایه گذاری برای توسعه شهروند را نداشت، در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری شهروند و شهر آفتاب در سال های آتی به درآمدی پایدار برای شهر تبدیل می شود.

لیلی موسوی