به گزارش افکارنیوز،

محمد بنی حسن  فرمانده بسیج معاونت حمل و نقل ترافیک گفت: هر ساله در مراسم اربعین یکی از مهمترین علایم راهنمایی بین جاده که مورد توجه زائران پیاده قرار می گیرد، تابلوهای شماره اعداد ستون های مسیر نجف تا کربلا است.

 

وی افزود: این تابلوها که معمولا راهنمای خوبی برای زائران هستند طی سالهای اخیر فرسوده شده بودند که امسال خادمان افتخاری سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در یک حکرت خودجوش اقدامبه نوسازی و تغییر آنها کرده اند.

 

بنی حسن گفت: این تابلوهای به شماره عمود بین راه معروف هستند امسال بهتر قابل رویت و استفاده برای زائران هستند و مشکلات سال قبل از جمله دید نامناسب در شب را نخواهند داشت.

 

فرمانده بسیج معاونت حمل و نقل ترافیک اضافه کرد: خادمان سازمان کنترل ترافیک همچنین عکس 3 هزار شهید مدافع حرم از ملیت های مختلف را هم در مسیر نجف تا کربلا نصب کرده اند که یادآور رشادت ها و دلاوریهای مردان مسلمان در مبارزه با تروریست های داعشی وابسته و آمریکا و صهیونیست است.

photo_2016-10-30_11-32-06

photo_2016-10-30_11-32-10

photo_2016-10-30_11-32-15

photo_2016-10-30_11-32-26

photo_2016-10-30_11-32-21

photo_2016-10-30_11-32-29

photo_2016-10-30_11-32-33