به گزارش افکارنیوز،
حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: معیارهای خود را برای انتخاب همسر باید بر اساس اهمیت ، طبقه بندی کنید و سپس با توجه به این طبقه بندی ها تصمیم لازم را بگیرید.

 

حجت الاسلام روح الله صادقی در کارگاه آموزشی یک روزه "راهکارهای انتخاب همسر"، در مدرسه علمیه زهرای مرضیه (س) اصفهان، به تبیین نکات اصلی در مراسم خواستگاری پرداخت و گفت: قبل از اینکه بخواهیم طرف مقابلمان را بشناسیم، باید به چند نکته و محور اصلی توجه کنیم. اولین محور  "خودآگاهی" است، خودآگاهی یعنی شناخت نقاط قوت و ضعف خود که این نکته بسیار مهمی است.

 

کارشناس مشاوره حوزه علمیه اصفهان افزود: برای سنجش خود آگاهی، از افراد تستی "خود شناسی" گرفته می شود، تا مشخص شود فرد چه اندازه  ایده آل گراست، البته فردی که در تمام زمینه ها ایده آل گرا باشد، در انتخاب همسر هم می خواهد ایده آل گرا باشد و این ایده آل گرایی از عوامل تأخیر در ازدواج است.

 

وی، دومین محور را  "وسواس در انتخاب " دانست و ادامه داد: فرد وسواسی در همه انتخابهایش بین دو راهی است و توانایی تصمیم گیری ندارد، بنابراین باید سعی شود در انتخاب وسواس نداشته باشید.

 

حجت الاسلام صادقی با بیان این که معیارهای خود را برای انتخاب همسر بر اساس اهمیت طبقه بندی کنید و سپس با توجه به این طبقه بندی ها تصمیم لازم را بگیرید، ابراز داشت:  از جمله مواردی که باید در امر ازدواج به آن توجه بیشتری شود، مقایسه کردن معیارهای خود با شرایط واقعی، مطرح کردن سئوالات مطابق با معیارها و اولویت ها، توجه به سن تقویمی، سن زیستی و سن عقلی و عاطفی و  همچنین بافت خانواده طرف مقابل است.

 

کارشناس مشاوره حوزه علمیه اصفهان به بحث تطابق فرهنگی دو طرف در امر ازدواج تاکید کرد و ابراز داشت: بسیاری از مشکلات در زندگی های امروزی ناشی از عدم توجه به مسائل و تفاوت های فرهنگی در امر ازدواج است.