به گزارش فارس، علیرضا کریمیان، دبیر کمیته ملی شیر مدارس با بیان اینکه آموزش و پرورش این توانایی را دارد که تمام جامعه دانشآموزی را تحت پوشش طرح توزیع شیر مدرسه قرار دهد، اظهار داشت: در سال گذشته آموزش و پرورش در مهدهای کودک بهزیستی و مراکز پیش دبستانی نیز شیر توزیع کرده است.

وی افزود: در صورتی که اعتبارات لازم در خصوص توزیع شیر مدارس تخصیص داده شود، آموزش و پرورش می‌تواند همانند سال‌های گذشته جامعه دانش‌آموزی کشور را تحت پوشش توزیع شیر قرار دهد؛ متأسفانه امسال هنوز اعتباری که باید در بحثشیر مدارس به ما تخصیص داده می‌شد، پرداخت نشده است و توزیع شیر در سال ۹۰ را با بدهی آغاز خواهیم کرد.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس در خصوص اینکه توزیع شیر در مدارس در چند نوبت انجام می‌شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش این توانایی را دارد که که در ۷۰ نوبت بین دانش آموزان شیر توزیع کند؛ این امر زمانی محقق می‌شود که اعتبارات کافی در اختیار داشته باشیم و در این صورت می‌توانیم مانور بیشتری در خصوص توزیع شیر مدارس بدهیم.

وی با بیان اینکه در کشور ما شیر جزء مواد غذایی مشمول استاندارد است، اضافه کرد: هر کارخانه‌ای که در زمینه تولید شیر فعالیت می‌کند، موظف است استانداردها را رعایت کند و با توجه به اهمیت توزیع شیر میان دانش‌آموزان، یک هزار و ۴۰۰ آزمایشگاه بر خط تولید تا توزیع شیر در مدارس نظارت کیفی دارند.

کریمیان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و ۷۰ میلیون پاکت شیر در مدارس کشور توزیع کرده‌ایم، اظهار داشت: دانش‌آموزان مدارس روستایی و عشایری نیز تحت پوشش طرح توزیع شیر قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته هیچ دانشآموزی با خوردن شیر دچار مسمومیت نشد و تنها یک مورد در استان خراسان شمالی دیده شد که پس از بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که در فصل بهار یکی از دانشآموزان پس از خوردن شیر، توت سفید مصرف کرده بود و همین مسئله موجب بروز اختلال در دستگاه گوارش او شده بود که هیچ ربطی به نوع و کیفیت شیر نداشت.