به گزارش مهر، سرهنگ جلال بذرافشان اظهار داشت: پلیس روزانه با پلاک های مخدوش برخورد و افراد متخلف را علاوه بر جریمه ۲۰ هزارتومانی به مراجع قضائی معرفی می کند. همچنین شش ماه تا سه سال حبس در انتظار رانندگانی است که پلاک خودرو خود را مخدوش می کنند.

وی افزود: روزانه ۱۰ خودرو با پلاک مخدوش در تهران شناسایی و توقیف و رانندگان متخلف به مراجع قضائی معرفی می شوند.

جانشین رئیس پلیس راهور تاکید کرد: برخی از رانندگان ندانسته برای فرار از جریمه پلاک خود را مخدوش کرده و وارد محدوده می شوند. این عمل باعث اعمال قانون برای خودرویی دیگر می شود و کار انسانی نیست.