به گزارش واحد مرکزی خبر ، ژان بلیووی پنجاه و شش ساله بعد از پیمودن هفتاد و پنج هزار کیلومتر که یازده سال به طول انجامید ، به زادگاه خود یعنی شهر مونترال بازگشت.

وی هدف خود را از این جهانگردی تبلیغ صلح و آگاهی دادن به مردم دنیا درباره خشونت پیش روی کودکان در سراسر جهان بیان کرد.

بلیووی در این سفر طولانی از شش بیابان، مناطق جنگی و کوهستان ها عبور کرده است و دو روز قبل بعد از بازگشت برای اولین بار نوه پنج ساله خود را ملاقات کرد.

وی می گوید: شرایط بسیار سختی از جمله عبور از بیابان و کوهستان های بلند مانند کوهستان های پرو پشت سر گذاشته است اما به هر حال با حمایت های بی دریغ خانواده اش این سفر را به پایان رسانده است.

ماجراجوی کانادایی قصد دارد درباره سفرش یک کتاب بنویسد.