به گزارش فارس؛ مراسم قرعهکشی عمره دانشجویی ۹۰ ـ ۹۱ امروز در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با حضور مسئولان ستاد عمره دانشجویی و مسئولان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
برگزار شد.

در عمره دانشجویی امسال که ثبت‌نام آن ۵ مهر‌ماه آغاز شده بود و تا ۲۰ مهر‌ماه ادامه داشت ۲۹۲ هزار و ۲۹۵ نفر ثبت‌نام کردند از بین این جمعیت ۳۰ هزار نفر به عمره دانشجویی اعزام می‌شوند.

اعزام عمره دانشگاهیان از اواخر بهمنماه صورت میپذیرد و اولین کاروان کاروان دانشجویان پسر است که به به عمره مشرف میشوند.