به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیسی "دیلی میل"، مدارس انگلیس دختران دانش آموز خود را از ترس اینکه مورد تعرضات و تجاوزات جنسی قرار نگیرند، از پوشیدن دامن های کوتاه منع و ناقضان این قانون را مجازات و تنبیه می کنند.

این قانون در شرایطی در مدارس دخترانه انگلیس اجرایی شده است که منتقدان به اجرای این قانون بر این باورند ممنوعیت دختران در پوشیدن دامن های کوتاه به تهاجم های جنسی بیشتری می انجامد.

مدیران مدارس سراسر کشور انگلیس با ذکر موضوعات حفاظتی، امنیتی و بهداشتی بسیار جدی، مجازات هایی را برای دانش آموزان ناقض این قانون تحمیل و یا تهدید به مجازات کرده اند.

در این قانون ممنوعیتی مدارس دخترانه انگلیس آمده است که اگر دختران دانش آموز برای پوشیدن دامن های کوتاه و بالای زانو پافشاری کنند، در این صورت به پوشیدن شلوار در مدارس خود مجبور خواهند شد.

" کلر اوون " یکی از مدیران مدرسه دخترانه انگلیس در رابطه با اینکه دختران دانش آموز خود را در معرض خطر قرار دهند و با از طرفی از ناآگاهی دختران درباره اینکه نحوه پوشش آنها می تواند حامل پیام نادرستی باشد، ابراز نگرانی کرده است.

" پیتر بردلی " معاون مدیر موسسه خیریه حمایت از " کودکان فراری " ضمن انتقاد از این رویکرد مدارس دخترانه گفته است: مدارس می توانند با اعلام اینکه اندازه دامن به عنوان عاملی در تعرضات جنسی محسوب می شود، حس نادرستی از امنیت را به دختران نوجوان خود القاء کنند.

بردلی در این رابطه گفت: موارد تعرض های جنسی به زنان و دختران در طول سال ها متعاقب کوتاهی و یا بلندی اندازه دامن آنها اتفاق نیفتاده است و دخترانی که شلوار می پوشند نیز همچنان در معرض خطر بالقوه تهاجم های ناخواسته جنسی هستند.

در نامههایی که مدیران مدارس انگلیس برای توضیح این ممنوعیت پوششی به والدین دانش آموزان خود نوشته اند، آمده است: نگرش دختران به دامنهای خود قوانین پوششی مدرسه را زیر پا گذاشته و وقت معلمانی که مجبور هستند با این مسائل برخورد کنند را نیز تباه میکند و از آنجائیکه دانش آموزان ناقض این قانون برای تعویض لباس به خانه فرستاده می شوند، باعث می شود آنها کلاس های درسی خود را از دست بدهند.