به گزارش فارس، محمد زارع دبیر ستاد عمره دانشجویی در مراسم قرعهکشی عمره دانشجویی که در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به ثبتنام ۲۹۲ هزار و ۲۹۵ دانشگاهی در عمره دانشجویی گفت: ثبتنام عمره دانشجویی از ۵ مهرماه آغاز شده بود و تا ۲۰ مهرماه ادامه داشت.

به گفته وی ۷۳ هزار و ۱۶ نفر از دانشگاه آزاد، ۷۸ هزار نفر از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۲۳ هزار از مؤسسات غیر دولتی، ۶ هزار و ۸۰۰ نفر از وزارت بهداشت، ۶ هزار و ۱۶ نفر از مدارس فنی و حرفه‌ای و ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مراکز تربیت معلم در عمره دانشگاهیان امسال ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امسال ۳۰ هزار دانشگاهی به عمره دانشگاهیان اعزام می‌شوند، گفت: با توجه به آمار داوطلبان ثبت‌نام کننده از هر ۱۰نفر متقاضی یک نفر به عمره دانشگاهیان اعزام می‌شوند.

دبیر ستاد عمره دانشگاهیان از اعزام ۱۰ هزار دانشجوی پسر ۱۷ هزار زوج و ۳ هزار استاد دانشگاه خبر داد.

وی زمان اعزام دانشجویان به عمره دانشگاهیان اواخر بهمن ماه اعلام کرد و گفت: نخستین کاروان کاروان دانشجویان پسر است که به عمره مشرف می‌شوند و پس از این کاروان کاروان اساتید به عمره مشرف می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به قرعهکشی عمره دانشجویی اشاره کرد و گفت: قرعهکشی عمره دانشجویی به صورت متمرکز و سیستمی و با نرمافزار است و این انتخاب کاملا تصادفی است.