به گزارش فارس، نامدار عبدالهیان، مدیر کل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش با اشاره به تعیین مبلغ دیه دانشآموزان روستا درودزن فارس که در آتش سوزی کلاس درس خود در سال ۸۵ دچار مصدومیت شده بودند، اظهار داشت: مبلغ دیه این دانشآموزان که در مجموع ۷۰۹ میلیون تومان از طرف دادگاه تعیین شده است به تناسب درصد مصدومیت آنها پرداخت میشود.

وی افزود: این مبلغ در حساب اجرای احکام دادگستری قرار گرفته و متناسب با جزئیات حکم دادگاه به خانواده‌های این دانش‌آموزان پرداخت می‌شود.

عبدالهیان در خصوص احتمال برقراری مستمری پرداختی به این دانش‌آموزان پس از مبلغ دیه گفت: در سفر استانی هیئت دولت به استان فارس، برنامه‌های آموزشی و مشاور تحصیلی این دانش‌آموزان حادثه دیده به آموزش و پرورش و برنامه‌های درمانی آنها به وزارت بهداشت و پرداخت مقرری ماهانه به تأمین اجتماعی واگذار شده بود.

وی ادامه داد: پرداخت مقرری ماهیانه ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد و از طریق تأمین اجتماعی ادامه می‌یابد اما افزایش آن متناسب با نرخ تورم نیست زیرا بر اساس اظهارات اولیای دم مبلغ تعیین شده برای مستمری این دانش‌آموزان فقط در سال ۸۶ افزایش داشته و پس از آن دیگر افزایش نیافته است.

مدیر کل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش تصریح کرد: علی‌رغم این موضوع اقدامات مشاوره‌ای و تحصیلی آموزش و پرورش با کمک یک تیم متخصص قوی از استان فارس همچنان ادامه خواهد داشت و با توجه به اینکه این دانش‌آموزان به سن بلوغ نزدیک می‌شوند و نیازهای جدیدی برای آنها پیش می‌آید، فاصله مشاوره‌ها نیز کمتر می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: زمان خاصی را برای اقدامات آموزشی و مشاورهای تعیین نکردهایم و تا هر زمانی که مشاوران تشخیص دهند این اقدامات ادامه خواهد داشت.