به گزارش مهر، در پی مراجعه دختری به ماموران کلانتری در شهرستان "چالوس" مبنی بر کلاهبرداری و اخاذی از وی از طریق ارسال پیامک های مختلف با وعده ازدواج مراتب در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

این گزارش حاکی است، ماموران در ادامه تحقیقات از شاکی دریافتند، متهم پس از برقراری ارتباط با وی و دادن وعده دورغین ازدواج در ۴ مرحله خرید مغازه و رهن منزل از وی ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کلاهبرداری و اخاذی کرد.

ماموران در ادامه با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و استفاده از شگرد های خاص پلیسی موفق شدند، متهم اهل و ساکن " تهران " را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

گفتنی است، متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به بزه انتسابی اعتراف که موضوع در دست بررسی بیشتر پلیس است.