به گزارش مهر، دکتر مرتضی مولوی در حاشیه برگزاری نوزدهمین کنگره بینالمللی ارتوپدی درجمع خبرنگاران گفت: با توجه به بهتر شدن وضعیت بهداشت و ورزش در کشور مشاهده میکنیم که قد بسیاری از فرزندان از پدر و مادرشان بلندتر شده است.

وی ادامه داد: ورزش کردن به ویژه شنا، بسکتبال و والیبال و همچنین داشتن یک تغذیه صحیح به داشتن قد بلند در کودکی کمک می‌کند.

به گفته وی، هم اکنون متوسط قد ایرانیان ۱۷۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر است.

مولوی با بیان اینکه صفحه رشد استخوان در دختران بین ۱۵ تا ۱۶ سالگی و در پسران بین سنین ۱۷ تا ۱۸ سالگی بسته می‌شود، اظهار کرد: کلیه تبلیغاتی که به منظور بلندشدن قد صورت می‌پذیرد مبنای علمی ندارد و زمانی که صفحه رشد بسته می‌شود دیگر امکان رشد طولی استخوان وجود ندارد.

وی ادامه داد: تنها زمانی عملی قابل انجام است که یک اندام تحتانی از دیگری کوتاه‌تر باشد به عنوان مثال یک پا از پای دیگر کوتاهتر باشد. در اینجا به کمک دستگاهی که برروی پای بیمار متصل می‌شود قد اندام آن عضو را بلند می‌کنیم که البته این اقدام درمانی هم یکسال به طول می‌انجامد و هزینه بالایی دارد البته زیبایی اندام را تنها تا ۱۰ سانتیمتر می‌توان جبران کرد.

مولوی تاکید کرد: در مورد بلند کردن قد زمانی که هر دو پا به یک اندازه هستند اگر ساقها بلند شوند مفصل ران کوتاه شده و تناسب اندام به هم میخورد.