به گزارش برنا، مطالعات امراض مسری نشان میدهد آرایش ژنتیکی برخی افراد به گونهای است که در برابر بیماری دنگی مستعدتر میشوند. محققان سنگاپوری سرنخهایی در مورد چگونگی پاسخ بدن در برابر عفونت دنگی کشف کردند.

این مطالعه نخستین مطالعه ژنومی دانشمندان در زمینه میزان آمادگی افراد در ابتلا به تب دنگی بوده است. تغییرات دی ان ای در ۲ ژن MICB در کروموزوم ۶ و ژن PLCE۱ در کروموزم ۱۰ میزان آمادگی افراد در ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش زی نیوز، تب دنگی نوعی بیماری کشنده است که از طریق پشهای به نام آئدس به انسان منتقل میشود. این پشه به ببر آسیایی مشهور شده و در مناطق استوایی جهان به خصوص آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی وجود دارد.