به گزارش افکارنیوز،

احمد شجاعی در حاشیه پنجمین کنگره سالیانه بین‌المللی پزشکان قانونی گفت:‌ در این زمینه نیز ارجاعی به پزشک قانونی نشده و خانواده‌شان مرحوم کیارستمی را دفن کردند و از ما علت فوت یا درخواست کالبدشکافی نداشتند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد:‌ مرحوم کیارستمی با پای خودش به خارج از کشور سفر کرده و هیچ ارجاعی در این زمینه به پزشکی قانونی نشده است تا ما علت فوت را بررسی و نتیجه را اعلام کنیم.

شجاعی با اشاره به اینکه ظاهراً قصور اساسی در این زمینه توسط پزشکان صورت نگرفته است،‌گفت:‌ از آنجایی که ایشان به خارج از کشور منتقل و پس از آن دچار مرگ شده است، پرونده‌اش مبهم است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ارتباط با پرونده پزشک تبریزی نیز اظهار داشت:‌ پزشک قانونی علت فوت را مسمومیت با قرص برنج اعلام کرده و به احتمال زیاد بر اساس بررسی‌ها پزشک تبریزی قاتل بوده البته جزئیات را دستگاه قضایی باید اعلام کند.