به گزارش افکارنیوز،

مرتضی طلایی با اشاره به توضیحات دیروز شهردار تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران درباره پرونده املاک، گفت: به نظر بنده آنچه از زبان بعضی همکاران شورای شهر مطرح می‌شود نشان می‌دهد که این پروژه و خط تخریب ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: برخی با وجود موضع گیری رسمی دادستانی و اظهارات شفاف شهردار تهران در این خصوص سعی دارند با ایجاد شک، شبهه افکنی، ایجاد ابهام و طرح سوالات چند پهلو و بدون مستند قانونی بنا دارند، تنور این موضوع را برای آینده نیز داغ نگه دارند.
وی با تاکید براینکه همه اعضای شورای شهر باید در این ماجرا از شهروندان عذرخواهی کنند، اظهار داشت: به نظر بنده لازم است تا تمام اعضا از شهروندان عذر خواهی کنیم چون با پول بیت المال و شهروندان، وقتی را که باید صرف حل مسائل و مشکلات آنان و شهر کنیم، صرف اهداف و اغراض سیاسی خود می‌کنیم و زمان مدیریت شهری و قوه قضاییه را با طرح موضوعاتی که به راحتی و با یک سوال می‌توان به کنه آن پی‌برد، مطبوعاتی کرده و اذهان عمومی را نگران و مشوش می‌کنیم.
وی افزود: بنده روز گذشته پیشنهاد دادم تا برای فیصله موضوع هر فردی هر چه سوال دارد بپرسد و این مسئله برای یک بار تمام شود و اجازه ندهیم پروژه سیاسی کردن فضای شورای شهر تهران ادامه یابد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با ذکر این نکته که شورا محل خدمت به مردم است و نه باشگاه سیاسی، یادآور شد: اگر این وضع ادامه یابد آن موقع باید روشن کرد که اتاق فکری که این پروژه‌ها را طراحی می‌کند و افرادی که طراح این کارها هستند چه کسانی هستند و از کجا هدایت می‌شوند، تا به مردم معرفی شوند.