به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامي شهرستان اسلامشهر افزود: ماموران پس از حضور در محل مشاهده كردند در جريان اين درگيري پدر و پسري به نامهاي حسين ۳۲ ساله و حبيب ۵۸ ساله بر اثر ضربات شي برنده مجروح شدهاند كه حسين در دم و حبيب پس از انتقال به بيمارستان فوت كرده است.

گلزاري با بيان اينكه ضارب پس از ارتكاب جرم از محل متواري شده است، تصريح كرد: در همان دقايق اوليه تيمي براي شناسايي و دستگيري متهم و كشف انگيزه قتل در پليس اين شهرستان تشكيل شد و با توجه به سرنخهاي به دست آمده متهم بزودي دستگير ميشود.